MSM Mońki skupuje coraz więcej mleka i wspiera małych dostawców

MSM Mońki skupuje coraz więcej mleka i wspiera małych dostawców
W 2011 roku skup mleka w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej wyniósł114 milionów 732 tysiące litrów mleka.Tym samym był o 2,5 procenta większy niż w roku 2010. Na ubiegłoroczny wysoki poziom skupu zapracowało 2023 dostawców. Takie dane przedstawione zostały na kwietniowym zebraniu Przedstawicieli Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej. Wysoko została oceniona gospodarka finansowa spółdzielni, która w odróżnieniu od wielu innych, skupuje mleko od małych dostawców.

- Moniecka Spółdzielnia Mleczarska skupuje mleko z rejonu 10 gmin województwa podlaskiego w dorzeczach Narwi i Biebrzy. Jest to region z dużą powierzchnią naturalnych łąk. Wiele gospodarstw rolnych ukierunkowało swoją działalność na produkcję mleka. Środki unijne, kredyty preferencyjne, a przede wszystkim ciężka praca, pozwoliły na specjalizację w produkcji dużej ilości i dobrej jakości mleka– mówi prezes Stanisław Jamiołkowski. I dodaje
– Średnio, w 2011 roku, jeden dostawca dostarczył do MSM Mońki 57 tysięcy litrów mleka, dla porównania w 2000 roku ta średnia wynosiła 16 tysięcy litrów. Zaś w tym roku, dynamika skupu jest jeszcze większa i wyniosła aż 15 procent w pierwszym kwartale.

Ważnym aspektem w działalności MSM Mońki jest to, że w odróżnieniu od innych spółdzielni, skupuje ona mleko od małych dostawców, dbając tym samym o rozwój mniejszych gospodarstw i nie przymuszając ich w sposób sztuczny, aby zaprzestały produkcji mleka. Ten fakt podkreślił biegły rewident i uznany ekonomista w branży mleczarskiej dr Jan Dworniak. Pochwalił on też korzystną strukturę zatrudnienia w zakładzie, dużą wydajność pracy i dobrą płynność finansową.

W 2011 roku Moniecka Spółdzielnia Mleczarska „MSM Mońki” wyprodukowała między innymi 10 814 ton sera twardego, 1 386 ton masła, 6531 ton serwatki w proszku oraz 485 ton serów krojonych. A wartość sprzedaży, w 2011 roku, uplasowała się na poziomie 201 milionów zł.

Zobacz inne