MSM Mońki ponownie wyróżniona za doskonałe produkty

Moniecka Spółdzielnia Mleczarska otrzymała aż 4 wyróżnienia podczas XXIV Krajowej Oceny Serów i Twarogów. Powołane zespoły superarbitrów i arbitrów dokonały oceny sensorycznej, oceny prawidłowości oznakowania, estetyki i funkcjonalności produktów, a także dodatkowych informacji na opakowaniu. Na podstawie tej kompleksowej analizy Komisja Superarbitrów przyznała wyrobom MSM Mońki medale im. prof. dr hab. Zbigniewa Śmietany w kilku kategoriach. Wyróżnione produkty to: Gouda, Aldamer i ser LUX MSM Mońki.

Ser Gouda i ser LUX MSM Mońki okazały się najlepsze w kategorii serów holenderskich, tym samym zajmując pierwsze miejsce. Ponadto Gouda zdobyła również wyróżnienie w grupie serów eksportowych. Z kolei Aldamer doceniono w kategorii serów szwajcarsko-holenderskich. Wymienione wyroby od dawna cieszą się uznaniem szerokiego grona klientów.

Komisja Superarbitrów przyznając medale w danych grupach, wzięła pod uwagę: karty oceny produktów, dołączoną do produktów dokumentację, ocenę własną oraz kompleksową analizę przedstawionych sprawozdań z badań przeprowadzonych przez Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej SGGW.

Krajowa Ocena Serów i Twarogów to wydarzenie organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy. W tym roku odbyło się w dniach 13-16 maja w Białymstoku i Białowieży.

Zobacz inne