38 finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

W dniach 20-22 kwietnia 2012 roku odbył się w Rypinie finał 38 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Organizatorem Turnieju jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny we współpracy z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Turniej ma rangę ogólnopolskiej olimpiady zawodowej.
Celem turnieju jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy zawodowej uczniów, kształcących się w zawodzie technik technologii żywności, pobudzenie młodzieży do twórczego myślenia, propagowanie nowych technologii wyrobów mleczarskich oraz wspomaganie wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Nasza uczennica z klasy III Technikum Technologii Żywnoiści Justyna Wiszowata zdobyła tytuł laureata, otrzymując indeks na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Paweł Żukowski i Robert Wejs z klasy II Technikum Technologii Żywności zdobyli tytuł finalisty, uzyskując zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Uczniów do Turnieju przygotowywała Pani Wiesława Włodkowska. Gratulujemy!

źródło:
http://technikum.zsmonki.pl/news.php?readmore=352

Zobacz inne